Mede-ontwikkeling Innovathuis

“Eerst de mens, dan het gebouw”

De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt toe. Duurzaam vastgoed heeft de toekomst, maar daar blijft het niet bij. M3E ontwikkelt projecten met de WELL Building Standard. Dit betekent dat gezondheid, productiviteit en leefbaarheid van gebruikers in gebouwen centraal staan. “Eerst de mens, dan het gebouw”.

M3E heeft ruime ervaring met het adviseren voor nieuw- en verbouw van grootschalige projecten. Onze integrale werkwijze maakt ons tot de ideale partner voor de realisatie van uw project. Voor ieder project kunnen we een op maat gemaakt plan van aanpak opstellen, waarbij we eventuele kansen en risico’s van tevoren in kaart brengen.

Aan de te realiseren gebouwen worden hoge eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Bij alle nieuw te ontwerpen gebouwen houden wij nadrukkelijk rekening met de gehele levenscyclus. Hierbij gaat onze aandacht uit naar hoe we enerzijds duurzaam kunnen ontwikkelen (door te besparen op materialen) en anderzijds de belasting op het milieu kunnen reduceren (afval, CO2 en energie).

 

NOM

De wereld verandert en wij gaan mee in deze veranderingen. Een Nul op de Meter woning (NOM) is een woning die zijn eigen energie levert. Een toekomstgedachte die hier verwezenlijkt is en toegankelijk is voor iedereen. Een NOM-woning is een zelfvoorzienende woning. Dit houdt in dat het huis in een jaar evenveel energie opwekt als verbruikt (zowel gebouwgebonden- als gebruiker-energetisch).

Voor NOM-woningen is het belangrijkste dat de energiebehoefte geminimaliseerd wordt. Dit houdt in dat de nodige bouwkundige optimalisaties toegepast dienen te worden. Deze dienen naadloos aan te sluiten op het installatietechnische ontwerp. Om dit goed te kunnen toetsen en het meest reële beeld te schetsen, is het ontwerp van het Innovathuis getoetst door toepassing van de nZEB-berekening.

nZEB

Wat is nZEB? Waar moet u rekening mee houden? nZEB staat voor nearly Zero Energy Buildings (in het Nederlands BENG). De nZEB-berekening geeft een reëel beeld van hoe een NOM-woning gerealiseerd kan worden. Voor het Innovathuis kan een NOM-concept niet uitblijven. Door het realiseren van een NOM-woning krijgt de woning een hoge kwaliteit, een lange levensduur. Dit sluit perfect aan bij de duurzaamheidsvisie van Wonen op Flakkee.