Hylife Innovations staat voor innovaties voor de leefomgeving gebaseerd op groene waterstof. Wij ontwikkelen, vermarkten en realiseren innovaties, concepten en advies over energie en mobiliteit voor de gebouwde leefomgeving. Deze innovaties zijn gericht op de verduurzaming van de leefomgeving waarbij duurzaam en energiezuinig bouwen, energieverbruik en -management en zelfstandige en onafhankelijke energievoorziening.

Door een zo groot mogelijk deel van de zonne-energie op te wekken wanneer deze aanwezig is en lokaal om te zetten in groene waterstof kan een systeem worden gerealiseerd wat het jaar rond een gesloten energiebalans kent zonder hierbij afhankelijk te zijn van een aansluiting op het net. Hiermee wordt zelfvoorzienend bouwen en wonen mogelijk vanaf een enkele woning tot aan hele wijken van honderden woningen die tevens naastgelegen wijken kunnen gaan voorzien van elektriciteit en warmte.

Wij ontwikkelen CO2-neutrale concepten voor marktintroductie zoals:

  • Een conceptwoning ‘Innovathuis’ voor grootschalige productie en realisatie;
  • Ontwikkeling van wijken met integratie van energie, mobiliteit en wonen;
  • Duurzame en CO2-neutrale deelmobiliteit;
  • Opslagbuffer voor overcapaciteit van duurzaam opgewekte energie.

“Wij geloven in een duurzame leefomgeving op basis van groene waterstof.”