Solenco Power NV, met maatschappelijke zetel in Turnhout, België is een Belgische onderneming die actief is in R&D, design, productie en distributie van (onder andere) producten en diensten gebaseerd op waterstof.

De activiteiten van Solenco Power bestaan voornamelijk uit:

  • Waterstof generatoren op basis van elektrolyse voor residentiële en industriële toepassingen (Hydrogen Generation).
  • Oplossingen voor energie-opslag op basis van waterstof voor toepassingen op hernieuwbare energie (Energy Storage).
  • Samenwerking met Europese privé en publieke overheden in het kader van projecten voor energie- opslag, gekoppeld aan hernieuwbare bronnen gebaseerd op waterstof, rechtstreeks of via partner ondernemingen (Projects & Services).