Tuinkas

‘Growing a better world, together’

De zekerheid van voedselvoorziening raakt ons allen. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender wereldbevolking zal de vraag naar voedsel tot 2050 met 60% groeien. Ondernemers in de landbouw en voedselketens moeten dus meer gaan produceren, met minder grondstoffen. Alleen op zo’n manier kunnen ze zorgen voor een duurzame voedselproductie en economische situatie op de langere termijn. Banking for Food is de visie van de Rabobank op voedselzekerheid en de rol van de bank hierin.

In 2050 zal de wereldbevolking zijn gegroeid van 7 naar 9 miljard mensen. Velen van hen zullen dan twee keer zoveel inkomen te besteden hebben als nu. Om tegemoet te komen aan de vraag naar voedsel van gezondere en welvarender mensen, zal de wereldwijde voedselproductie met minstens 60% moeten groeien. Tegelijkertijd ontstaan beperkingen in de beschikbaarheid van land en natuurlijke hulpbronnen. Dit zijn grote uitdagingen voor iedereen.

Rabobank stelt een tuinkas beschikbaar aan de inwoners van het project. De bewoners kunnen zo op hun eigen wijze groenten en fruit telen, worden bewust wat er allemaal mogelijk is in hun achtertuin. Eerlijke en gezonde groenten zullen worden geoogst. Dichtbij en direct beschikbaar!

Ook het educatieve deel wordt hiermee versterkt, kinderen kunnen zelf aan de slag en beleven zo de groei en bloei van ‘duurzaam’ voedsel. Om direct van start te gaan zullen we tevens diverse zaden en plantjes beschikbaar stellen zodat de tuinkas zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.