Banking for Food

Om onze visie ‘Banking for Food’ lokaal zichtbaar te maken sluiten we graag aan bij de bouw van het Innovathuis in het plan Havenstadt in Stad aan het Haringvliet.

Dit willen we kenbaar maken om een tuinkas beschikbaar te stellen die te plaatsen is in de tuin van het Innovathuis.

Als internationaal leidende bank in food en agri is de Rabobank vastbesloten om bij te dragen aan oplossingen voor de voedselzekerheid op de wereld. Samen met klanten, partners en collega’s wereldwijd gaan we aan de slag met de vier dimensies van voedselzekerheid: het verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel, het verbeteren van de toegang tot voedsel, het stimuleren van gebalanceerde, gezonde voeding en het verbeteren van de stabiliteit.