De M3E groep is een onafhankelijk breed georiënteerd adviesbureau dat zich richt op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van bedrijfshuisvesting en vastgoed. Wij zijn een dynamische, jonge onderneming met ruime ervaring in integrale dienstverlening tijdens onderzoek, plan, ontwerp, realisatie, beheer & exploitatiefase.

Advisering is volgens ons een integraal product. Binnen dat integrale product acteren de vakgebieden Energie & Duurzaamheid, Installatietechniek, Bouwkostenmanagement, Brandveiligheid, Bouwfysica & Akoestiek en Subsidieadvies.

M3E neemt het voortouw op het gebied van duurzaamheid.

Onze benadering rust op het managen van drie aandachtsgebieden: Energie, Economie en Ecologie.

Energie is nodig voor alle dagelijkse particuliere en industriële activiteiten. Reductie van energieverbruik is een maatschappelijke noodzaak. M3E levert een bijdrage door het uitvoeren van energiestudies en het bedenken van innovatieve oplossingen. Onze klanten waarderen onze aanpak op basis van “out of the box” denken.

Economie heeft betrekking op optimaliseren van investeringen. M3E levert een bijdrage door innovatieve keuzes in het ontwerptraject. We zijn gespecialiseerd in outsourcing waarmee grote besparingen bereikt worden. Ook in onze aankoopbegeleiding (due diligence) kunnen we op basis van NEN2767 besparingen realiseren.

Ecologie is direct verbonden met het toenemende milieubewustzijn. M3E speelt hierop in door advisering met betrekking tot milieuvraagstukken en nieuwe (groene) energiebronnen. Alle zaken met betrekking tot alternatieve energiebronnen, gebruik van ecologische materialen, hergebruik van regenwater et cetera nemen wij mee in onze advisering over milieubewuste keuzes.