Veelzijdig infrabedrijf voor complexe infrastructurele projecten

Mourik Infra is een bijzonder veelzijdig en innovatief infrabedrijf dat dat actief is met projecten die bijdragen aan de toekomst van Nederland, in de energietransitie, klimaatadaptie en mobiliteit. Dat doen we door samenwerking bij ontwerp, aanleg en beheer van infrastructuur.

Innovatie als aanjager

Verduurzaming en vernieuwing bieden de grootste kansen voor huidige en toekomstige generaties en zijn onlosmakelijk verbonden met het Mourik-DNA. Door creativiteit en kennis van onze medewerkers te combineren met nieuwe technologie en/of toepassing, zoeken wij constant naar nieuwe mogelijkheden om de beste, veiligste en milieuvriendelijkste oplossingen te bieden.

Uitdaging of kans?
De energietransitie gaat onze markt verder veranderen. Wij hebben alles in huis: techniek en ervaring, innovatiekracht, goede contacten en ondernemerschap. Bijvoorbeeld waterstof is een belangrijke energiedrager, voor de industrie, de mobiliteit en meer. Wist u dat Mourik betrokken is geweest bij de bouw van de eerste waterstof vulstations van Nederland en België?

Ook het op een andere manier samenwerken is Mourik Infra grensverleggend. Opdrachtgevers en omgeving vragen creativiteit, ook aan de ‘zachte’ kant van ons werk. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld omgevingsmanagement en doorstroming van verkeer tijdens het werk, minimale hinder. Wij combineren die expertise met technologische innovaties.